Citroën HY Team Holland

Een team waar HY niet zonder kan

index.php?option=com_content&view=article&id=45

Binnenkort:

facebook

Route Magazijn

Pastoor Boelensstraat 5A 5384 GR Heesch

Geachte politici...

Afgelopen tijd speelt de discussie over de vrijstelling van MRB voor oldtimers. Wanneer de tweede kamer 14 mei https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-222047.pdf  de beslissing neemt deze vrijstelling af te schaffen voor oldtimers ouder dan 40 jaar die op LPG rijden moet ik mijn LPG installatie weer uitbouwen. De MRB staat dan niet in verhouding tot het aantal kilometers wat ik rijd. Milieuwinst? Nee, milieuvervuiling! Ik rijd dan weer op de veel meer vervuilende benzine.


Er zijn veel meer Citroen HY (en andere oldtimer) rijders zoals ik die met hun hobby auto op LPG rijden; velen zullen, ben ik bang, overgaan tot het uitbouwen van de LPG installatie. Uiteindelijk levert dit de regering geen geld op( zonder LPG installatie is de auto MRB vrij) maar wel extra milieuvervuiling.
 Rijden met onze Citroën HY is een feest. De auto levert overal in Europa opgestoken duimen op, mensen die lachend omkijken. In Frankrijk salueren omstanders als je voorbijrijdt. Steekt de tweede kamer straks de duim omlaag?"
 

Stan Bögels


En de reacties:

 

Hartelijk dank voor uw mail over de belasting op oldtimers.

Tot op heden ontving de CDA fractie veel mails. Het is voor ons daarom niet mogelijk individueel op de mails in te gaan.
Wij waarderen het wanneer mensen als hobby zuinig zijn op mobiel erfgoed, het onderhouden, er zelf van genieten en anderen laten meegenieten.
De regering heeft wel een overgangsregeling voor oldtimers op benzine, namelijk een kwarttarief (met een maximum van €120 per jaar), zolang je de auto in drie wintermaanden niet gebruikt.
Wij vinden het jammer dat de regering er niet voor gekozen heeft om ten minste een vergelijkbare regeling te treffen voor diesel-en LPG-auto’s. De doelstelling van de regeling is het opheffen van de belastingvrijestelling van auto’s die als oldtimers kwalificeren voor dagelijks en zeer intensief gebruik. Dat is volgens ons ook met diesel en LPG auto’s zeer goed mogelijk bij gebruik van een gelijksoortige overgangsregeling.
Voor de LPG- auto’s geldt ook nog dat wij de suggestie om de installatie dan maar te verwijderen, echt verwerpelijk vinden vanuit milieutechnisch en duurzaamheidsoogpunt. Velen hebben hem juist ingebouwd om het milieu en de portemonnee te sparen.
We zullen daarom ook beide moties van collega Bashir (SP) steunen, wanneer deze op 14 mei of later in stemming komen en hopen dat de staatssecretaris erin zal slagen een passende overgangsregeling te vinden voor echte oldtimers.

Een vriendelijke groet,
Pieter Omtzigt (woordvoerder belastingen)
Sander de Rouwe (woordvoerder mobiliteit)
Leden van de Tweede Kamer voor het CDA
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Geachte heer Bogels,

Hartelijk dank voor uw email aan D66. Ik begrijp uw zorgen met betrekking tot het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting (mrb) vrijstelling voor oldtimers en de financiële gevolgen die dit voor u meebrengt.

Wij hebben de afgelopen weken veel e-mails ontvangen over het beëindigen van de vrijstelling van de mrb voor oldtimers.D66 is voorstander van het principe de gebruiker/vervuiler betaalt. In die zin is het vreemd dat er door oldtimers wel van de weg gebruik wordt gemaakt, maar geen mrb wordt betaald. Wij zijn daarom voorstander van het belasten van oldtimers. Wel wil D66 dat de hoogte van de mrb wordt bepaald op basis van het aantal gereden kilometers. Wij zijn ons er van bewust dat oldtimers een geheel ander rijgedrag hebben dan de gemiddelde auto: veel minder kilometers en vaak buiten de spits. Deze oldtimers zouden wat D66 betreft dan ook minder belasting gaan betalen dan reguliere auto’s.

Twee weken geleden heeft het kabinet een akkoord bereikt met de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche, te weten de FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG. U kunt de uitkomst hier vinden. Naar onze mening is dit een redelijk alternatief. Oldtimers die tot het erfgoed gerekend kunnen worden (40 jaar) blijven vrijgesteld van de mrb. Er komt een overgangsregeling voor alles wat vanaf nu is vrijgesteld tot 40 jaar, met uitzondering van diesels en lpg-installaties. Voor oldtimers die als normaal vervoermiddel gebruikt worden, moet wel mrb betaald moet worden. Daarmee worden deze voertuigen gelijk behandeld als nieuwere auto’s.
Ook ontvangen wij veel e-mails over de uitzondering van diesels en lpg’s in de overgangsregeling. D66 is van mening dat dit redelijk is. Dit omdat deze twee vaak bedoeld zijn voor het maken van vele kilometers en ook veel worden gebruikt voor dagelijks verkeer. En dit is juist hetgeen dit nieuwe voorstel probeert tegen te gaan. Voor lpg geldt bovendien dat het niet noodzakelijkerwijs schoner is dan benzine, zeker waar het oude lpg-installaties betreft. Daarnaast kan deze installatie er ook uit worden gehaald indien het een niet-originele installatie betreft. Wat diesels betreft, deze vallen al in een lagere accijns categorie. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te schorsen. Op deze wijze is het mogelijk de auto tijdens bijvoorbeeld de zomermaanden te ontschorsen en gedurende die maanden motorrijtuigenbelasting te betalen.

Ik zal uw mail wel doorsturen naar onze beleidsmedewerker op de fractie, zodat uw punten meegenomen kunnen worden voor morgen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

============================

Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA 's-Gravenhage
e-mail:
internet: www.d66.nl