Citroën HY Team Holland

Een team waar HY niet zonder kan

index.php?option=com_content&view=article&id=45

Binnenkort:

facebook

Route Magazijn

Pastoor Boelensstraat 5A 5384 GR Heesch

TUB-journaal

logo TUB journaal

 

Clubblad van het HY-team

 

Het TUB-journaal verschijnt in principe vijf maal per jaar. Het blad wordt geredigeerd door Peter Gerbrands. Hij streeft er naar elke keer een kwalitatief hoogwaardige uitgave tot stand te brengen, daarbij ondersteund door een keur aan schrijvers en fotografen.

 

De leidraad bij het vervaardigen van het TUB-journaal is helder: het clubblad is een uitgave van en voor deelnemers van het Team. Daarom moet de inhoud altijd gerelateerd zijn aan de Citroën HY. Incidenteel wordt daar van af geweken, n.l. wanneer het onderwerp alle Citroenliefhebbers (en dus HY-rijders) raakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan informatie over de ICCCR (in 2016 in Nederland).

 

Al een aantal jaren verschijnt het blad met een omslag in kleur en tenminste acht pagina’s in kleur. Het formaat is A5. De inhoud wordt volgens een vast stramien opgemaakt. Het blad wordt niet “gedrukt”, maar met de modernste technieken gekopieerd. Deelnemers van het HY-team krijgen het blad gratis thuisgestuurd.

 

Er komt een aantal onderwerpen in vrijwel elk nummer aan de orde: 

  • Bestuurszaken: informatie van het bestuur.
  • Techniek: beschrijving van de werking van bepaalde zaken (motorisch of mechanisch) en oplossingen die HY-rijders bedacht hebben.
  • Magazijn: toelichting op de verwerving van (nieuwe) onderdelen en de verkoop daarvan.
  • Verhalen: ervaringen van HY-rijders met hun bus tijdens vakanties, meetings, uitstapjes.

 

Zonder de inbreng van de deelnemers komt het TUB-journaal niet tot stand. Hun bijdragen in de vorm van tekst en/of foto’s zijn dan ook van cruciaal belang – zolang er maar wordt vastgehouden aan het uitgangspunt: het moet over de HY gaan.

 

Bijdragen kunnen worden ingezonden via e-mail: tub-journaal@citroenhyteam (eventueel per post: Holterweg 6, 6436 CM Amstenrade)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Peter Gerbrands