Citroën HY Team Holland

Een team waar HY niet zonder kan

index.php?option=com_content&view=article&id=45

Binnenkort:

facebook

Route Magazijn

Pastoor Boelensstraat 5A 5384 GR Heesch

De beste brandstof voor uw klassieker

 
 
Regelmatig wordt ons gevraagd wat de beste brandstof voor een klassieker is. Omdat het antwoord een stuk langer is dan de vraag stellen, hierbij een uitgebreide uiteenzetting.
 
Veel oudere benzinemotoren zijn ontwikkeld om te lopen op loodhoudende benzine met een hoog octaangehalte (officieel: octaangetal). Gelukkig voor milieu en volksgezondheid is deze brandstof lang geleden uit de handel genomen.

Klassiekerbezitters moeten dus op zoek naar alternatieven. Hieronder behandelen we de meest voorkomende brandstoffen: Euro 95, Super 98 en E10 benzine. Ook gaan we in op het gebruik van loodvervanger en hoog octaan benzine.
 
-Euro 95 of Super 98?
Voor het octaangehalte geldt, kort door de bocht, dat motoren met een hogere compressie behoefte hebben aan een benzine met een hoger octaangehalte. Hoe hoger het octaangehalte des te hoger de klopvastheid en des te lager de kans op 'pingelen'. Pingelen is het spontaan ontbranden van het lucht/brandstofmengsel, buiten het tijdstip van ontsteking. Hierdoor ontstaan tegengestelde krachten in de verbrandingskamer, wat zich vertaalt in een onregelmatige loop en een kloppend of pingelend geluid. Dat dit niet goed is voor de motor moge duidelijk zijn; het kan leiden tot ernstige motorschade.
 
De keuze voor Euro 95 of Super 98 is open voor discussie. Veel klassieke Engelse auto's lopen prima op Euro 95, mits de ontsteking goed staat afgesteld. Doorgaans moet deze voor E95 iets later staan, zodat er geen spontane voorontbranding optreedt (te dicht bij het bovenste dode punt). Vooral voor motoren met een wat lagere compressie is Euro 95 zonder meer geschikt. Denk hierbij aan sedans maar ook sportwagens die in de jaren '70 voor de Amerikaanse markt geleverd zijn met een wat lagere compressie (MGB, TR6). De sportievere rijder zal meer baat hebben bij een zo hoog mogelijk octaangehalte. Motoren met een getunede kop met snellere nokkenas lopen beter en blijven langer heel met E98.
 
-E10 benzine (ethanol)
Voor veel klassiekers is gewone Euro 95 een prima brandstof. Let wel op dat er niet teveel ethanol is toegevoegd. Zo is E10 benzine (met 10% ethanol) absoluut uit den boze. Veel zachte delen in het brandstofsysteem (rubber slangen, membramen in benzinepomp of carburateur, kurk, zink in bijvoorbeeld de vlotter) worden hierdoor aangetast. Ook kan oude benzineaanslag oplossen in E10 benzine, met concentratie van vervuiling als gevolg. Ook trekt ethanol (een alcoholsoort) water aan. Dit kan bij langere opslag leiden tot vocht en dus corrosie in de tank. Ook treedt op den duur bacterievorming op, waarmee de kwaliteit van de brandstof achteruit gaat. Let op dat Euro 95 bijvoorbeeld ook vaak 5% ethanol bevat en dus eigenlijk ‘E5’ benzine is. Staat uw oldtimer dus langere tijd stil dan is het sowieso aan te raden om een premium benzine te tanken, met een zo laag mogelijk alcoholgehalte (Super 98, BP Ultimate e.d.).
Er zijn leveranciers die additieven voor E10 aanbieden, speciaal ontwikkeld om de schadelijke effecten op klassiekers tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de VSPE Power Plus Multishot van Millers Oils (verkrijgbaar in de KNAC webshop).
 
-Loodvervanger
Het toevoegen van een loodvervanger heeft alleen zin als de cilinderkop nog niet loodvrij is gemaakt, bij motoren die ontwikkeld zijn voor loodhoudende benzine. De loodvervanger zorgt voor bescherming van zachtere klepzittingen. Zonder loodvervanger zullen deze sneller slijten, wat kan leiden tot compressie- en vermogensverlies.
 
-Hoog octaan benzine
Bij veel Duitse pompen is benzine met een octaangehalte van 102 verkrijgbaar. In Nederland wordt deze voornamelijk geleverd door Firezone, onder de merknaam Competition 102. De meeste klassiekers zullen hier ter voorkoming van pingelen geen of weinig baat bij hebben, maar het kan een geruststelling zijn dat er geen ethanol is toegevoegd.
 
-Aandeel biobrandstof verdubbelt
In de gangbare benzine wordt een deel biobrandstof - ethanol - bijgemengd. Dat is nu in Nederland doorgaans 5% en dat gaat naar 10%. Ethanol heeft als vervelende bijwerking in oude motoren dat het kan leiden tot verstopping en schade, vooral na lang stilstaan. En klassiekers willen nog wel eens lang stil staan, want uit onderzoek weten we dat een klassieker elf maanden per jaar stil staat en gemiddeld maar een maandje rijdt en dan niet meer dan 1.900 km voor de oudere klassiekers. Behalve die ethanol heeft een moderne benzine ook een lager octaangetal (RON) dan de benzine van vroeger, die toen doorgaans 98 RON was. Een laag octaangetal plus veel ethanol in de benzine kunnen samen leiden tot motorschade. Maar gelukkig zijn er wel voorzorgsmaatregelen te nemen.
 
-Premium benzine duurder
Veel klassiekerbezitters geven er de voorkeur aan om toch de goedkopere E95 te tanken. Dat is een korte termijn voordeel afzetten tegen een kans - niet de zekerheid - op motorschade op langere termijn tegen hoge kosten en het blijkt dat veel mensen dat gokje wel willen wagen. Als je niet allerlei toevoegingen zoals bijvoorbeeld een ethanol ‘killer’ wilt gebruiken, is altijd een premium benzine tanken een goed advies. De grote maatschappijen hebben allemaal een slang aan de pomp voor deze kwalitatief betere benzine met een hoger RON-getal. Shell heeft V-Power; gegarandeerd zonder ethanol en 98 RON. BP biedt Ultimate 98 en dat is vooral goed in het verwijderen van vuil in de motor. Total noemt het Excellium 95, maar wel met ethanol.
Daarnaast is er dus nog een kleine aanbieder, Firezone/Salland Olie, met het product Competition 102, verkrijgbaar bij 61 tankstations in Nederland. Een hoog octaangetal van 102 en zonder ethanol. Met die soorten benzine rijd je overigens wel zuiniger, want elke procent ethanol in de benzine verhoogt het gebruik met 0,3%. Dat maakt de hogere prijs van premium benzine weer een beetje goed.
 
-Samenstelling wisselt in de EU
Niet overal in Europa is de benzine van hetzelfde merk ook gelijk van samenstelling. V-Power bijvoorbeeld is in de Benelux gegarandeerd ethanolvrij, maar in Frankrijk niet. Waar we maar mee willen zeggen dat het opletten blijft waar en wat je tankt. Het is de eigen keuze wat te tanken voor de eigen klassieker, maar wat wel duidelijk is, is dat het gebruik van een premium benzine zonder ethanol voorkomt dat er motorschade op langere termijn kan ontstaan.
 
-Toekomst
Ingaande 2020 zal de gebruikelijke Euro95 (E5 met 3-5% ethanol) plaats gaan maken voor E10 met dus max. 10% ethanol. Oldtimer bezitters zullen dan dus vaker naar Superplus 98 (E5) moeten grijpen om niet teveel ethanol in de tank te krijgen. Maar met het definitief doorvoeren van E10 aan de pomp blijft er altijd een alternatief beschikbaar voor auto's die daarvoor niet geschikt zijn.
In een heel enkel geval nog de ''oude” Euro 95 (E5) of in ieder geval altijd de Superplus 98 (E5).
 
-E10 en het brandstofsysteem van klassieke voertuigen
Benzine E10 bevat 10% ethanol en vervangt in de toekomst de benzine loodvrij 95 met maximaal 5% ethanol, die nu is gespecificeerd in normblad EN 228. De introductiedatum verschilt per land. Mogelijke problemen, die kunnen optreden met de brandstof E10, liggen op het gebied van:
 
1.Opslag in voertuigtank en reserve brandstof reservoir
2.Toegepaste materialen in het systeem
3.Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10
4.Interne vervuiling van het systeem in tweede termijn
 
Ethanol breekt snel af, waardoor de brandstof octaan/cetaan verliest. Dit kan leiden tot kloppen, pingelen en een slecht startende motor. Ook tast ethanol rubber aan, denk aan pakkingen, slangen en afdichtingen. Daarnaast zorgt ethanol voor corrosie in de veelal stalen tanks van de oldtimers. Het vervuilt de tank en het brandstofsysteem met gomresten, wat leidt tot verstopte filters, injectoren en carburateurs.
 
Ethanol is ook hygroscopisch, d.w.z. het neemt water op. In combinatie met water is Ethanol heel corrosief, een ideaal oxiderend middel, wat tot corrosie zal leiden van bijvoorbeeld metalen benzinetanks. Door de opname van water treedt er tevens een chemisch proces in werking, waardoor de brandstof wordt ‘gescheiden’ in de ‘onderdelen’ die moderne brandstoffen bevatten (esters en koolwaterstof derivaten). Hierdoor is de benzine ook minder lang houdbaar; met als gevolg problemen bij stilstanden langer dan 2 maanden en zeker bij vochtig weer.
 
-Toegepaste materialen
Het brandstofsysteem is opgebouwd uit veel materialen. Niet alle materialen zijn E10 bestendig:
Rubber wordt toegepast voor slangen, afdichtingen, diafragma in de brandstofpomp, membraan in acceleratiepomp van de carburateur:
-Niet bestendig: Natuurrubber NR, butylrubber IIR.
-Bestendig: Nitrile rubber NBR, Viton.
Remedie: waar mogelijk NBR en Viton toepassen.
Aluminium: een coating is wenselijk.
Zink: gevoelig voor corrosie. Denk aan onder gemonteerde vlotterkamer.
Kurk van vlotters van oude carburateurs is niet bestendig, vlotter van benzinemeter ook niet.
 
-Interne na overschakelen op E10
Bij veelvuldig gebruik van E10 zal onder invloed van de ethanol bestaande aanslag in tank en leidingen losraken en zich ophopen in filter en/of carburateur. De locatie van het brandstoffilter is per type voertuig verschillend: in de tank, onder de vloer of in de motorruimte.
 
Advies 1: Filter regelmatiger controleren eventueel reinigen.
Advies 2: Doorzichtig leiding-filter toepassen.
Advies 3: Zo nodig het bezinksel op de bodem van de tank verwijderen.
 
-Interne vervuiling in tweede termijn
Door oxidatie van alcohol in de tank ontstaat een bruine kleverige substantie, die tot verstopping van het brandstofsysteem kan leiden. Over dit probleem is nog weinig concreets in de literatuur gevonden.
Tip: voeg Tanksafe toe van Millers Oils (verkrijgbaar in de KNAC webshop).

-Slotopmerkingen:
Overschakelen op het tanken van benzine E10 zo lang mogelijk uitstellen. Voor langdurige opslag van het voertuig en bij gebruik van het voertuig is nu het advies om alcoholvrije benzine te gebruiken. Op dit moment zijn dat Shell V-power, BP Ultimate en de meeste Super Plus 98 benzines (zoals van Q8, Gulf en Texaco).
 
Bron: Inzending op www.klassiekerplein.nl (welke is gecheckt door experts van de ANWB).

100 jaar citroen

 

 

Linkje naar de website van PSA waar het laatste nieuws te vinden is over de internatioanle viering van 100 jaar citroen:

 

Klik HIER

 

 

Oldtimer rijden in de winter: vaste lasten en overgangsregeling

door 

 

December nadert en dat betekent dat de oldtimers die profiteren van de overgangsregeling binnenkort de stalling in moeten. Eén van de eisen om gebruik te kunnen maken van deze regeling is namelijk dat de oldtimer in december, januari en februari op privéterrein staat. In deze periode is het niet toegestaan om de weg op te gaan met de oldtimer. Ook mag je deze niet langs de weg parkeren. Het grote voordeel van de overgangsregeling, zijn de lagere vaste lasten die hier voor de oldtimer tegenover staan. In dit artikel lees je over de vaste lasten waarop je bespaart als je kiest voor de overgangsregeling. En hoe het zit als je toch wilt rijden in de winterperiode.

Overgangsregeling in het kort

In 2014 werd in de oldtimer-regeling de leeftijd waarop oldtimers vrijstelling van wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) krijgen, gewijzigd van 25 naar 40 jaar. Sommige oldtimers vielen hierdoor tussen wal en schip. Om die reden werd de overgangsregeling in het leven geroepen. Oldtimers die op benzine rijden, niet bedrijfsmatig worden gebruikt en tussen 1 januari 1978 en 1 januari 1988 in gebruik zijn genomen, kunnen hiervan profiteren. Hierdoor betalen autobezitters van deze oldtimers wel wat aan wegenbelasting, maar een stuk minder dan het reguliere bedrag. Zodra een motorrijtuig 40 jaar is, kun je geen gebruik meer maken van de overgangsregeling. Vanaf dat moment krijg je namelijk gewoon vrijstelling van de wegenbelasting dankzij de oldtimer-regeling.

oldtimer-amsterdam

Minder wegenbelasting

Voor oldtimers van 40 jaar en ouder die niet zakelijk worden gereden, hoeven bezitters geen wegenbelasting te betalen. Dit omdat deze ‘hobbyistenauto’s’ meestal weinig op de weg komen. Wie profiteert van de overgangsregeling, betaalt slechts een kwart van de wegenbelasting voor de oldtimer met een maximum van in totaal € 123,- op jaarbasis. Als je je hebt aangemeld voor de overgangsregeling, dan hoef je je voor het volgende jaar niet aan te melden. Je krijgt in november automatisch een rekening voor de wegenbelasting voor het aankomende jaar. Zorg ervoor dat je de wegenbelasting op tijd – voor 1 januari – betaalt, anders geldt alsnog het volledige, reguliere tarief.

Lager tarief geldt vanaf 1 januari

Als je op dit moment het gewone tarief aan wegenbelasting betaalt voor de oldtimer, dan kun je pas vanaf 1 januari gebruikmaken van de overgangsregeling. Voor die tijd moet je de het verzoek én de betaling doen. Koop je een oldtimer en heeft de vorige eigenaar deze aangemeld voor de overgangsregeling, dan neem je dit kwarttarief automatisch over. Je hoeft de overgangsregeling dan dus niet zelf aan te vragen. Verkoop je je oldtimer, breng je deze naar de sloop, wordt de wagen gestolen of exporteer je deze naar het buitenland binnen het belastingjaar? Dan krijg je de te veel betaalde belasting niet terug als je profiteert van de overgangsregeling.

Schorsen kenteken oldtimer

Tijdens de verplichte winterstop, ben je niet verplicht het kenteken te schorsen. En dat je in de maanden december, januari en februari de weg niet op mag, betekent niet dat het kenteken voor die periode is geschorst. Zonder schorsing staat het kenteken gewoon als actief in het systeem van de RDW. Dit betekent dat je alsnog verplicht bent een geldige apk en een minimale WA-verzekering te hebben voor de wagen. Ga je de oldtimer schorsen en maak je gebruik van de overgangsregeling, dan krijg je géén belastingteruggave. Wel bestaat de mogelijkheid de autoverzekering tijdens de schorsing op te schorten. Dat betekent dat je in die periode geen autopremie betaalt. Ook geldt er dan geen apk-plicht. Om die reden kan het interessant zijn om het kenteken van je oldtimer alsnog te schorsen. Aan de schorsing zijn wel kosten verbonden. Voor een oldtimer betaal je daarvoor het laagtarief van € 24,10. Vanaf het moment dat je de schorsing opzegt, ben je direct verplicht een actieve autoverzekering én een geldige apk te hebben. Heb je die niet, dan kun je een boete krijgen. Voor het niet hebben van een geldige apk, ligt dat bedrag op € 140,-. Heb je geen verzekeringsbewijs? Dan betaal je € 600,- aan boete.

Opschorten autoverzekering

Schors je het kenteken van de oldtimer, dan moet je de autoverzekering zelf tijdelijk stopzetten (opschorten) bij de autoverzekeraar. Doe je dit, dan betaal je die periode geen premie. Wel hebben autoverzekeraars soms andere regels voor auto’s die profiteren van de overgangsregeling. Daarbij is opschorten niet altijd mogelijk. Vaak is dit het geval bij de specifieke oldtimerverzekering, maar dit kan ook het geval zijn bij de reguliere autoverzekering. Reden hiervan is de toch al vaak lage premie. Controleer voordat je het kenteken gaat schorsen of het nuttig is om dit te doen. Kun je de verzekering niet opschorten, dan heeft het schorsen van het kenteken financieel gezien niet veel nut. Tenzij je natuurlijk van plan bent de oldtimer flink te restaureren, waardoor de apk-kosten veel lager uitvallen.

Oldtimerverzekering en opschorten

Om een oldtimerverzekering af te kunnen sluiten, moet de datum van ingebruikname minimaal 25 jaar terug liggen. Met een oldtimerverzekering kun je de verzekering vaak niet opschorten. Wel heeft deze verzekering andere voordelen. Als je een oldtimerverzekering hebt en de weg niet op gaat in december, januari en februari, krijg je van sommige autoverzekeraars korting op de premie. Bij andere verzekeraars kun je de verzekering tijdelijk on hold zetten, wat je ook weer premie scheelt. In de periode waarin je de oldtimer niet gebruikt, is de auto verzekerd tegen brand en diefstal, maar niet tegen verkeersrisico’s.

Apk-plicht

In de drie maanden waarin je de weg niet op mag met de oldtimer, kun je een boete krijgen als je dat wél doet. Uitzondering is de rit naar het apk-keuringsstation. Als je het kenteken niet schorst, dan is de oldtimer gewoon apk-plichtig. Schors je het kenteken wel tijdens de verplichte ‘winterschorsing’? Dan hoef je niet aan deze apk-plicht te voldoen. Wel moet je ervoor zorgen dat je een geldige apk hebt zodra je de schorsing opheft. Je kunt voor de apk-keuring een tijdelijke ontheffing aanvragen. Je mag dan rond de afspraaktijd de weg op.

oldtimer-in-garage

Klussen en stallen

De wintermaanden waarin je de weg niet op mag, worden door veel oldtimerbezitters gezien als een handige klusperiode. De auto mag de weg niet op, moet verplicht op privéterrein staan en dat betekent dat je drie maanden de tijd hebt om de wagen klaar te stomen voor de heerlijke lente- en zomermaanden. Daarbij komt dat rijden in de winter belastender is voor de oldtimer. Wil je gaan klussen? Zorg er dan voor dat je ruimte hebt, en dat je mag klussen in de ruimte waar je de oldtimer plaatst. Verder is het belangrijk dat de stalling niet al te vochtig is. Lang stilstaan in een vochtige, koude omgeving is niet goed voor een oldtimer. Hierdoor kan roestvorming ontstaan, kun je last krijgen van vastzittende remschoenen en kan de accu slechter worden. Om de oldtimer in optimale conditie te houden, kun je een aantal dingen doen. Of je de wagen nou stalt of ermee de weg op gaat.

Oldtimer rijden in de winter

Ben je wel van plan om met de oldtimer te rijden in de winter, dan kun je geen gebruikmaken van de overgangsregeling. Je bent dan verplicht de reguliere wegenbelasting te betalen. Ook heb je daarbij apk- en verzekeringsplicht. Profiteer je nu wel van de overgangsregeling, en besluit je dit jaar toch te willen rijden in de wintermaanden? Dan kun je je afmelden voor de overgangsregeling. Je bent dan verplicht om het normale tarief voor het hele jaar (vanaf 1 januari) te betalen aan de Belastingdienst. De belasting die je al hebt betaald voor de overgangsregeling, krijg je niet terug. Dit kost je heel veel extra voor maar één maandje rijden. Om de kosten te drukken, kun je ervoor kiezen de oldtimer ná december af te melden voor de regeling. Je hoeft de oldtimer dan alleen in december te stallen en betaalt vanaf januari de reguliere belasting voor het aankomende jaar. Kijk ook naar de verplichtingen vanuit de autoverzekering of oldtimerverzekering. Als je een oldtimerverzekering hebt, stelt de verzekeraar je soms verplicht de auto te stallen in de wintermaanden. Daar moet je dan ook rekening mee houden als je een oldtimer hebt die profiteert van de oldtimer-regeling.

Overgangsregeling aanvragen

Als je wilt profiteren van de overgangsregeling, dan moet je deze zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Als deze de aanvraag goedkeurt, ontvang je een acceptgiro thuis. Je kunt de wegenbelasting voor de oldtimer niet via automatische incasso betalen. De overgangsregeling bestaat tot 2028. In dat jaar bereiken alle oldtimers die in 2014 de 25-jarige leeftijd hadden, de 40 jaar. Dat zijn alle oldtimers die op het moment van de regelwijziging opeens geen vrijstelling meer kregen.

 

Bron: www.pricewise.nl/blog/oldtimer-rijden-in-de-winter/

4e Internationale meeting in Münster

Hof Brinkert, Brock 20, 48329 Havixbeck

21 – 23 september 2018

Programma

Aankomst vanaf 12.00 uur. Kosten per persoon € 10,-

 

Vrijdag 21 september

16.00 uur mooie fietstocht door de omgeving, 2 of 3 routes van ca 15 of 17 km

’s avonds: gezellig samenzijn in de Schrauberhalle

 

Zaterdag 22 september

individueel ontbijt, verse broodjes in de hal

Tocht naar Münster:

10.00 uur vertrek per fiets naar Münster, ca 15 km

10.15 uur vertrek van andere deelnemers per auto naar de bushalte in MS-Roxel

11.30 uur ontvangst in het Stadhuis door burgemeester Karin Reismann

15.30 uur terugreis per fiets vanaf de Domplatz, ca 15 km

16.00 uur terugreis per bus vanaf de Domplatz; bestemming Roxel, Hallenbad

17.00 uur eventueel rommelmarkt

18.30 uur gezamenlijk avondeten met “Hexensuppe” in de hal

 

zondag 23 september

individueel ontbijt, verse broodjes in de hal

aansluitend opruimen, inpakken, aanvangen terugreis

We wensen allen een aangename herfstmeeting in Münster. Goede reis!

Jochen – Jürgen – Peter

 

Korte routebeschrijving: via B 525 richting Münster, na afslag richting Schapdetten, in Schapdetten weer richting Münster, na ca 3 km links naar Hof Brinkert, Brock 20. Bordje HY.

 

Verplichte aanmelding per mail tot 10 september bij

 

vertaling Peter Gerbrands

 

4e Internationale meeting in Münster duits