Citroën HY Team Holland

Een team waar HY niet zonder kan

index.php?option=com_content&view=article&id=45

Binnenkort:

facebook

Route Magazijn

Pastoor Boelensstraat 5A 5384 GR Heesch

Het Citroën HY Team: hoe het begon...

Er was eens...

 

Het was in de jaren 70 dat een aantal HY-rijders, waaronder Wil Klaassen en Willy de Graaf, een meeting bezocht van de NKC, een club voor camperbezitters. De heren kregen het idee om zelf een meeting te organiseren maar dan alleen voor HY-rijders. Na wat polsen hier en daar was al snel duidelijk: er was animo voor!

 

Twee andere HY-rijders, Hans Weiss en Giel van Holst, waren ook al bezig met het idee van een “eigen” HY-treffen. Nu er echt belangstelling bleek te te zijn, namen zij het voortouw en organiseerden het allereerste treffen in oktober 1979 met alleen HY-rijders op Camping Soerendonk waar 12 bussen bij elkaar kwamen.

't Was gezellig, er was veel onderling contact en er werd meteen al veel georganiseerd: van een wandeling en een film tot een rondrit door de Peel.

 

Eerste meeting Camping Soerendonk

 

En dat was dus het begin: het eerste treffen was een feit en de “HY Vriendenkring” was ontstaan! Men was het er over eens: dit moeten we vaker doen.

In juni was daar dan het tweede treffen, georganiseerd door Wil Klaassen, Willy de Graef en Ron Tjallema op een terrein in Waalre. Alle bekenden van het eerste treffen waren benaderd en er kwamen van her en der nog wat adressen bij

Het bleek wederom een succes en met de belangstelling groeide ook de “vriendenkring”. Aangezien er niet echt liefhebbers waren die het organiseren van volgende treffens op zich wilden nemen, besloot het driemanschap Wil, Willy en Ron maar om door te gaan.

Tijdens de volgende meeting in september 1980 was het stralend weer en er kwamen maar liefst 32 HY's opdagen.

 

De HY Vriendenkring groeide zo uit tot een grote gezellige groep HY-rijders. Op de 3e meeting werd afgesproken om structureel vier meetings per jaar te houden (vrijblijvend dus niet als stichting of vereniging) en dat men een kleine bijdrage zou gaan betalen voor portokosten (de uitnodigingen!) en organisatiekosten. Tot dusverre werden alle kosten door de organisatoren persoonlijke gedragen. Na wat heen en weer gepraat werd de jaarlijkse bijdrage op 10 gld per jaar gesteld (nu zou dat ongeveer € 4,45 zijn).

De vroege voorloper van het TUB-journaal ontstond op aandringen van de organisatoren, voor wat meer structuur: een tweezijdig gestencild blaadje dat aan alle belangstellenden werd toegestuurd.

 

Memorabel: de Vriendenkring gaf kennis van de geboorte van “Citroën HY”!

 

Er kwamen steeds meer HY-rijders bij de vriendenkring.  Het organiseren van meetings vroeg steeds meer aandacht en energie en de naam dekte inmiddels al lang niet meer de lading. Om het geheel een toch wat professioneler karakter te geven werd de HY Vriendenkring daarom omgevormd tot het Citroën HY-team Holland! Maar het credo was nog steeds: “We zijn gewoon een groep mensen met een Citroën HY als kampeerauto. Wij organiseren weekenden voor een zo laag mogelijke prijs.

De adressenlijst omvatte eind 1981 al zo'n 170 namen. Daaronder ook HY-rijders uit België, Duitsland, Engeland, Zwitserland, Denemarken, Oostenrijk en zelfs een uit Australië, Finland en Hongarije.

Naast de jaarlijkse bijdrage van 10 gld voor de algemene kosten werd nu voor een meeting ook een bijdrage gevraagd. Dat was meestal 25 gld voor een heel weekend (ongeveer € 11,50), per bus. Daarvan werden alle zaken betaald, die een treffen zo aantrekkelijk maakten, zoals het welkomsttasje, koffie/thee, koek/cake, een loterij, soep, pannenkoeken en natuurlijk het terrein.

 

Het “bestuur” bestond nog steeds uit de organisatoren van het eerste uur: Wil Klaassen, Willy de Graef en Ron

Tjallema. Wil vervulde de rol van “voorzitter”, Willy de rol van “secretaris/ pennigmeester” en Ron die van “lid”. Ron moest in 1981 door verandering van werkkring stoppen met het mede organiseren van de treffens, waarna

echtgenote Denise de zorg voor de financiën op zich nam.

Niet alleen de Vriendenkring werd professioneler, ook het informatieblaadje. Dat werd weliswaar nog steeds gestencild, maar met meerdere pagina's, met een gekleurd kaftje, op A5 gevouwen met nietjes door de rug.

 

In 1982 werd een belangrijk moment gevierd: de HY werd 35 jaar. Tegelijkertijd was het ook een jaar van droefheid en weemoed: de produktie was gestopt en er zouden geen nieuwe HY's meer op straat komen.

Er waren dat jaar vijf meetings. Op de meeting in mei, die gehouden werd in Groot-Schermer, kwamen 96 HY's samen. Op zondag trokken die in optocht door de Beemster en Schermer. Of zoals de lokale krant 's maandags schreef: een stoet van bijna 700 meter Citroën-blik op een rij.

Rondrit door Schermer en Beemster - 23 mei 1982

 

Op 6 januari 1983 kwam een einde aan het HY-team als vrijblijvende vriendenkring. De stichting werd een feit door het opstellen van een notariële akte.

Het HY-team als groep mensen met een Citroën HY kan met trots zijn tweeëndertigjarig bestaan vieren!

 

Bron: TUB-journaal 2009-3 en 1992-3/4. Met dank aan Jan Koopman en Peter Gerbrands.

Alle foto's komen uit het archief van Willy de Graef.